20.10.10

2010 Bayaning Kabataang Pilipino

Masasabing si Mark ay isang “dynamic youth for a relevant change through academic excellence amidst poverty”. Naglaan siya ng panahon, gamit ang kanyang angking talento para sa mga mag-aaral na nagnanais makamit ang mithiing tagumpay sa Pamantasan at upang maka-angat rin sa buhay. Isa siya sa mga haligi ng outreach ng Pathways for Higher Education, at pioneer ng Tinalak Youth Group (TYG), an emulated group sprouting from Pathways ideals.

Si Mark Agana ay nagpapakita ng magandang halimbawa bilang isang anak, mag-aaral at kabataan sa kanyang kumonidad.

Isa patunay sa kanyang integridad ang mga papuri at parangal na kanyang natangap sa kanyang komunidad, eskwelahan at pamayanan. Sa aking pananaw ang kanyang current volunteer work British Council ay isang malaking patunay rin sa kanyang senseridad sa pagiging volunteer sa loob at labas man ng bansa.

Base sa mga salaysay, kung si Mark ay nagpapakita ng taos-pusong pag-ganap ng kanyang mga tungkulin, ang pagbibigay pag-asa sa mga kapwa mag-aaral sa kanilang academic duties ay maari din masasabi na ito ay nangangahulugan ding pag-asa at pagtitiwala sa Diyos, dahil siya ay nagtiwala sa kanyang kakayahan at kakayahan ng iba at kapwa kabataan.

You can read more about 2010 Bayaning Kabataang Pilipino here.

No comments: