20.3.06

Boses...

ni: Mark Aethen G. Agana
And isang taong tulad ko
Ay napakatangi
Isang nilalang walang makakapaghalili
Sapagkat ako ang iyang may sabi.
Sino ka nga ba
Para husgahan ako?
Ni wala man lamang sa katiting
Ang pakakaalam mo sa pagkatao ko.
Ngunit nga ba ito'y aking nasabi?
Dahil ba sadyang ako'y may tiwala sa sarili,
O di kaya'y masyadong mapagmalaki?
At hindi na alam ang mga sinasabi.
Mas mabuti pang pagtuunan ang sarili
Ng sa gayo'y mayroon kang maipagmamalaki
Tiwala mo sa sarili
Na magdadala sa iyong ikakapagbunyi.
Hikayatin mong maging mabuti
Upang tao sa iyo'y may masabi
Sabing, Tiwala sa iyo
Na di maiwawakli.

No comments: